ZÁKLADY PRO ÚSPĚCH VE ŠKOLE
 I POMOC ČESKY MLUVÍCÍM DĚTEM CIZINCŮ


Svou pomoc
přislíbila také paní učitelka.
Má 30 let praxi na prvním stupni základní školy.


Dobře ví, že pro zvládání dalšího učiva, a to včetně matematiky, jsou zásadně důležité
dobré základy ve čtení, psaní, počítání.


   

 I zvládání úlohy v matematice se neobejde bez dobrých základů z českého jazyka.
Dobré základy v počítání jsou pro budoucí úspěch stejně tak nezbytné.
Paní učitelka má rovněž velmi dobré zkušenosti i s pomocí
česky mluvícím dětem cizojazyčně mluvících rodičů.